ANBI

Financiële en bestuurlijke verantwoording

 • Elbert Dijkgraaf, voorzitter
 • Rik Bakker, penningmeester
 • Herman Kippers, secretaris
 • Erik Voortman, public relations
 • Jan-Geert Heuvelman, artistiek leider

 

Stichting Koorschool Rijssen is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen geven we u de volgende informatie:

Postadres: Stichting Koorschool Rijssen, Esstraat 48, 7462 EH Rijssen

Bezoekadres: Parkgebouw, Oosterhofweg 49, 7461 BT Rijssen

Emailadres: info@koorschoolrijssen.nl

Handelsregister: Kamer van Koophandel 67514448

RSIN/Fiscaal nummer: 857042361

RABOBANK: NL21RABO0316151874, t.n.v. Stichting Koorschool Rijssen

 

Doelstelling van de Stichting Koorschool Rijssen

De koorschool stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met klassieke muziek, in het bijzonder de koorzang. Kwaliteit is daarbij een kernbegrip! De koorschool streeft ernaar onderscheidend te zijn, ontwikkelingsgericht te werken met een groot commitment van de zangers, ouders en anderen.

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De stichting Koorschool Rijssen herkent zich in de volgende vier kernwoorden:

KWALITEIT: De koorschool streeft naar het bereiken van (minimaal) en semiprofessioneel niveau van musiceren. We willen getalenteerde kinderen daarmee de gelegenheid geven zich op muzikaal gebied optimaal te ontwikkelen.Een eventuele doorstroming naar het conservatorium moet zonder problemen kunnen verlopen. Het waarborgen van deze kwaliteit vereist een voortdurende alertheid.

ONDERSCHEIDEND: de koorschool onderscheidt zich door vast te houden aan de Anglicaanse traditie. Dit uit zich in repertoire keuze, klankopbouw van het koor, presentatie en stijl. Zowel het Boys Choir als de Girl Choristers zijn opgebouws naar Engels voorbeeld. Het is belangrijk om deze traditie vast te houden en te voeden door regelmatig een bezoek te brengen aanEngelse koorscholen en kathedralen.

ONTWIKKELINGSGERICHT: We willen graag grote groepen jongens en meisjes binnenhalen die als cimbalist aan de opleiding beginnen. Getalenteerde cimbalisten kunnen doorstromen naar het opleidingskoor van waaruit een verdere selectie plaatsvindt naar het concertkoor. Gedurende hun tijd in het opleidingskoor vervolgen de meisjes en jongens de opleidingsmethode en wennen ze alvast aan het meezingen in een koor.

COMMITMENT: we hechten veel waarde aan onderlinge betrokkenheid van alle choristers en hun ouders. Dit is nodig om het hoge ambitieniveau te kunnen realiseren. De koorleden kunnen zo in een veilige omgeving hun talenten optimaal tot bloei laten komen, binnen de context die door vrijwilligers (met name ouders) samen met de professionele artistieke leiding wordt gecreëerd.

 

Beloning bestuur en artistieke leiding

 • Geen van de bestuursleden of vrijwilligers ontvangt een beloning
 • Er is geen personeel in dienst
 • De artistieke leiding ontvangt als zzp’er een beloning op basis van gegeven lessen en repetities
 • De zakelijk leider ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakt kosten
 • Er is een vergoedingsregeling voor gemaakte reiskosten
 • De administratie wordt honorair gevoerd door een bestuurslid
 • Jaarlijks wordt de financiële verantwoording samengesteld door een accountant

 

Verwerven van inkomsten

Inkomsten van de Stichting Koorschool Rijssen komen uit:

 • Opbrengsten uit concerten
 • Contributies
 • Zanglessen
 • Donaties
 • Subsidies

 

De kosten van de Stichting Koorschool Rijssen worden gemaakt voor:

 • Inzet van de artistieke leiding
 • Huur van de repetitie ruimtes
 • Vervoer
 • Organisatie van concerten
 • Kantoorkosten (PR-materiaal, kopieerkosten, enz.)
 • Algemene zaken (kleding, podium, instrumenten, enz.)

 

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×